Zamek Prószkowski

Inwestycje i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej.

 LOGORPO.jpeg

W dniu 16 lipca 2009 r. Gmina Prószków rozpoczęła realizację inwestycji pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna, Piaskowa I i II, Ogrodowa, Leśna w miejscowości Chrząszczyce".

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013.

"inwestujemy w twoją przyszłość"

Rzeczowa realizacja inwestycji zakończyła się w miesiącu listopadzie 2009 r.


 

 

 

logo rpo całe.jpeg

Projekt pn. "Rozwój infrastruktury dróg lokalnych w miejscowości Winów w Gminie Prószków" został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

"inwestujemy w twoją przyszłość"

Projekt polegał na przebudowie 622 mb ul. Szkolnej w Winowie. Wartość dofinansowania projektu wyniosła 849 654,90 zł.

Zdjęcia inwestycji:

winów.jpeg zdjecie Winów ul. Szkolna.jpeg zdjecie3 Winów ul. Szkolna.jpeg

 

 

 


22 września 2006 roku Gmina Prószków rozpoczęła realizację inwestycji:

 

                              ZPORR-znak1.jpeg                                                                                                   logo EU.gif

 

 

"Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Kuźnia"

oraz

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jędrzejczyka i ul. Sikornik w Źlinicach"

 

Inwestycje są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu państwa.

 

Realizacja projektów zakończyła się 31 października 2007 roku.

 

 

 

 

 

 


                                                                                 
                    
 
 
 
 
 
 
Pradziad.jpeg
 
 
 
Gmina Prószków
Zakończyła realizację projektu:
 
„Zagraj w Krnovie, podkuj się w Prószkowie – zwiększenie dostępności informacji turystycznej ratunkiem dla ginących zawodów”
 
Projekt został dofinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska w ramach priorytetu 2 Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza
 
 
kreska.gif
 
 
 
 
  


 

 • więcej

 • „Śląsko-morawskie dni historyczne 2014”

  Data publikacji: 04-02-2015 07:56

  herb1.jpeg W 2014 roku Gmina Prószków była beneficjentem projektu unijnego „Śląsko-morawskie dni historyczne 2014”, który był realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszycach i szkołę z Pavlovic u Prerova. Głównym celem projektu było nawiązanie i pielęgnowanie znajomości polsko-czeskich oraz poznanie historii, kultury i tradycji obu państw. W ramach projektu odbyły się dwie imprezy kulturalne oraz warsztaty ceramiki dla uczniów z Boguszyc.

  Pierwsze wspólne spotkanie odbyło się w Pavlovicach u Prerova i nosiło nazwę „Poznajemy historię w Czechach”. Głównymi punktami programu były wizyta w Muzeum Komeńskiego w Prerovie oraz wycieczka do Predmosti u Prerova, gdzie znajdują się słynne wykopaliska archeologiczne. Podczas spotkania uczniowie z Boguszyc mieli także możliwość zaprezentowania swoich talentów wokalnych podczas „Hudebnich Pavlovic” – lokalnej imprezy muzycznej.

  Drugie spotkanie pod nazwą „Poznajemy historię w Polsce” odbyło się w Boguszycach. Głównym punktem programu była wizyta w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach. Po wizycie w skansenie wszyscy uczestnicy udali się do Boguszyc, gdzie odbyły się kolejne zajęcia. Dzieci z klas I-III wzięły udział w wirtualnej lekcji historii, a dzieci z klas IV-VI w warsztatach ceramiki. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci z Pavlovic otrzymały drobne upominki z gliny, które zostały wykonane na poprzedzających spotkanie warsztatach ceramiki.

  dsc03585_20141103_1499569412.jpeg

  proszkowue.jpeg

  więcej

 • Zintegrowany Rozwój Aglomeracji Opolskiej

  Data publikacji: 23-12-2013 15:22

  1_POPT_UE_EFRR_kolor.jpeg

  Projekt pn. Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej jest pierwszym wspólnym zadaniem realizowanym przez gminy Aglomeracji Opolskiej, do której należy Gmina Prószków,  przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego Pomoc techniczna.

  więcej

Wyszukaj w serwisie