Zamek Prószkowski nocą

Zapraszamy do włączenia się w ocenę satysfakcji z miejsca zamieszkania - Partnerstwo Borów Niemodlińskich

Swój głos możecie Państwo wyrazić poprzez wypełnienie anonimowej ankiety, opracowanej w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wyniki ankiety zostaną podane do wiadomości na stronie www.boryniemodlinskie.pl do końca marca 2018 r.
W wypadku pytań prosimy o tel. pod nr 77 4606 351 lub mail

Link do ankiety
https://goo.gl/forms/RZCQDMbraoaBnhnt1

Wyszukaj w serwisie