Zamek Prószkowski

Apel - okres zimowy

W związku z trwającym okresem zimowym apelujemy o pomoc w przeciwdziałaniu i łagodzeniu negatywnych skutków zimy; w szczególności poprzez aktywne, szybkie i dobrze zorganizowane reagowanie na różnego rodzaju sygnały o osobach potrzebujących pomocy, pozostających w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zwłaszcza bezdomnych, ubogich, starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych. Warto zwrócić szczególną uwagę na miejsca, które w okresie zimy mogą być wykorzystywane jako lokum, w szczególności: ogródki działkowe, parki, miejsca i budynki opustoszałe. Ponadto prosimy o podejmowanie działań zgodnie z zakresem wykonywanych zadań w celu zwiększenia świadomości mieszkańców o możliwościach uzyskania pomocy przez osoby i rodziny wymagające wsparcia, motywowania mieszkańców do udzielania pomocy sąsiedzkiej, zwiększania wrażliwości na sytuację osób i rodzin narażonych na skutki zimy oraz podjęcia współpracy z innymi podmiotami (tj. jednostki pomocy społecznej, placówki medyczne, oświatowe, Policja itp.), które odpowiadają m.in. za bezpieczeństwo socjalne mieszkańców i oferują wszelkiego rodzaju pomoc doraźną w tym obszarze.

 

W przypadku ujawnienia przypadków wymagających interwencji prosimy o kontakt:

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Opolska 17 ,46-060 Prószków
tel. 77 4013738
tel. Kom. 696583589
e-mail ; gczkproszkow@wp.pl

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie
ul. Opolska 17; 46-060 Prószków
tel. 77 4013715
e-mail: mops@proszkow.pl

Dodatkowo informuję, że  na stronie internetowej Policji Opolskiej udostępniono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, która zawiera dane skatalogowane w trzech płaszczyznach:

 

        - informacje gromadzone w policyjnych systemach informacyjnych

        - informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie bezpośrednich kontaktów z                                                                

           obywatelami, przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.

        - informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany 

           informacji.

 

Powyższe dane uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak również i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa .Aby skorzystać z Mapy należy wejść na stronę internetową Opolskiej Policji /http://opolska.policja.gov.pl/. na pierwszej stronie pojawi się baner KMZB ,który po kliknięciu przekieruje użytkownika do informacji o tym narzędziu. Następnie w dole ekranu należy wybrać okno „Mapa zagrożeń bezpieczeństwa” , po czym nastąpi przekierowanie bezpośrednio do panelu zgłoszeniowego /https://mapy.geoportal.gov.pl/imapLite/kmzbpublic.html/. Po lewej stronie mapy pojawi się czerwone koło ze znakiem „+” po kliknięciu go z 25 kategorii zgłoszeń możemy wybrać tę, która nas interesuje (np. bezdomność). Następnie zostaniemy poproszeni  o naniesienie punktu na mapę. Ważnym jest aby zaakceptować regulamin KMZB ponieważ zgłoszenie wykonane za pomocą KMZB nie jest zgłoszeniem alarmowym, a służy do wskazania niepokojącego zjawiska.

 

                                                                                                                                                   Burmistrz Prószkowa

Wyszukaj w serwisie