Zachód słońca

Stowarzyszenie Braterstwa w Prószkowie

Stowarzyszenie Braterstwa w Prószkowie

Stowarzyszenie Braterstwa powstało 16 marca 1999 roku. Założyło je grono 15 mieszkańców Gminy Proszków.

Skład obecnego zarządu tworzą:

Przewodniczący: Bibianna Żymła

Zastępca przewodniczącego: Norbert Rasch

Skarbnik: Natalia Piasecka

Sekretarz: Aurelia Skowrońska - Góźdź

Członek zarządu: Dominika Kotyrba

Siedzibą stowarzyszenia jest Prószków ul. Daszyńskiego 6, zaś terenem działa jest obszar Gminy Prószków.

Celem stowarzyszenia jest dbanie, w myśl porozumienia między narodami, o kontakty partnerskie pomiędzy Gminą Prószków, a innymi gminami. Stowarzyszenie wspiera aktywność różnorodnych instytucji, komisji, związków, jak również osobiste kontakty mieszkańców Gminy Prószków, mając na celu umocnienie więzi partnerskich pomiędzy zaprzyjaźnionymi narodami. Sprawą pierwszoplanową jest wspieranie partnerstwa z Miastem i Gminą Huenfeld w Niemczech.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wymianę doświadczeń z partnerskimi gminami z zakresu spraw gospodarczych, społecznych i kulturowo - oświatowych. Organizuje oraz koordynuje kontakty pomiędzy organizacjami działającymi na terenie gmin partnerskich. Upowszechnia wiedzę o gminach partnerskich poprzez działalność wydawniczą, informacyjną i współpracę z mediami. Organizuje wspólne imprezy kulturalne, sportowe i z innych dziedzin życia społeczno - towarzyskiego. Współpracuje w dziedzinie ochrony środowiska. Przyjmuje, organizuje pobyty delegacji gości, wyjazdy delegacji oraz wycieczki osób prywatnych. Krzewi wśród społeczeństwa ideę braterstwa i współpracy między gminami partnerskimi.

Członkiem stowarzyszenia mogą być osoby zamieszkałe na terenie Gminy Prószków oraz zagranicy.

Wyszukaj w serwisie