Widok z lotu ptaka

Ogłoszenie Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie

Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie informuje, że w listopadzie br. planowane jest otwarcie Domu Dziennego Pobytu z siedzibą w Prószkowie przy ul. Zamkowej 2.

Dom przeznaczony jest dla osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność ruchową, sytuację życiową, warunki rodzinne, materialne oraz bezradność w sprawach prowadzenia własnego gospodarstwa domowego wymagają pomocy i wsparcia osób trzecich.

DDP będzie świadczył usługi w zakresie:

  1. zaspakajania potrzeb bytowych m.in. poprzez zapewnienie drugiego śniadania oraz dwudaniowego obiadu,
  2. usług opiekuńczych poprzez udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem, podtrzymywanie sprawności ruchowej i aktywizowanie poprzez udział w zajęciach terapeutycznych, udzielanie porad i wsparcia psychologicznego, a także udzielanie pomocy w załatwianiu spraw osobistych, zdrowotnych, urzędowych,
  3. zaspakajania potrzeb kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych i towarzyskich.

Dom będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.00.

Oprócz zajęć prowadzonych w ramach opieki dziennej, Dom będzie dysponował również miejscami całodobowego, okresowego pobytu.

Osobom niepełnosprawnym ruchowo DDP zapewniał będzie możliwość skorzystania z przewozu środkami transportu DPS w Prószkowie.

Osoby z terenu Gminy Prószków zainteresowane korzystaniem z usług tworzonej placówki proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prószkowie przy ul. Opolskiej 17, a osoby z poza terenu Gminy Prószków – z ośrodkami pomocy społecznej w miejscu swojego zamieszkania.

 

Wyszukaj w serwisie