Chrząszczyce

Informacja dla osób prowadzących lub zamierzających prowadzić handel zwierzętami

Wszystkie osoby zamierzające prowadzić działalność w zakresie prowadzenia targowisk, na których odbywać się będzie sprzedaż zwierząt zobowiązane są zgłosić ten zamiar do Powiatowego Lekarza Weterynarii w celu objęcia nadzorem weterynaryjnym, nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego oraz wpisania do rejestru podmiotów nadzorowanych.

Wyszukaj w serwisie