Chrząszczyce

Nabór wniosków dla Przedsiębiorców

Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich ogłasza następujące nabory wniosków nr 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/2017 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, których zakres jest ujęty w Lokalnej Strategii Rozwoju Borów Niemodlińskich do roku 2023 (strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwanej dalej LSR) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Więcej informacji: http://boryniemodlinskie.pl/806/468/nabor-wnioskow-dla-przedsiebiorcow.html

 

Wyszukaj w serwisie