Zachód słońca

Burmistrz Prószkowa przestrzega przed paleniem śmieci

W przeciwieństwie do profesjonalnych spalarni odpadów komunalnych temperatura w domowych piecach jest zbyt niska w wyniku czego powstaje szereg substancji min. rakotwórczych, które przedostają się wprost do otaczającego nas powietrza atmosferycznego. Temperatura spalania odpadów w profesjonalnych spalarniach odpadów wynosi ok. 10000C a w domowych paleniskach maksymalnie
5000C. Do tego profesjonalne spalarnie są wyposażone w instalacje do oczyszczania spalin, w których spaliny są oczyszczane z wszelkich substancji toksycznych.

W poniższej tabeli przedstawiono związki chemiczne powstające podczas spalania odpadów w zwykłych piecach i ich wpływ na ludzi i środowisko.

dwutlenek siarki

- powoduje trudności w oddychaniu

- przyczynia się do powstawania „kwaśnych”  deszczy powodując zakwaszenie gleby

tlenki azotu

- mogą przyczyniać się do zapalenia płuc

- uszkadzają rośliny

tlenek węgla

- działa trująco na ludzi i zwierzęta

- wpływa na czerwone ciałka krwi utrudniając transport tlenu

- szkodzi na centralny układ nerwowy

dioksyny i furany

- przyczyniają się do powstawania nowotworów

cyjanowodór

- łatwo wchłania się do organizmu przez płuca i hamuje transport tlenu do tkanek

Ponadto w wyniku spalania odpadów komunalnych powstają metale ciężkie, które po wniknięciu do gleby a następnie do roślin trafiają razem z pożywieniem do organizmów ludzi i zwierząt. Metale ciężkie w organizmie powodują bóle mięśniowo – stawowe, uszkodzenie nerek, duszności, zmiany w płucach oraz w układzie kostnym.

Spalanie odpadów w domowych piecach powoduje zatykanie się przewodów kominowych przez osadzającą się sadzę. Efekt jest taki, ze tlenek węgla cofa się do pomieszczenia powodując zatrucia.

Szczególnie narażone na szkodliwe oddziaływanie substancji powstających w wyniku palenia śmieci są dzieci. Wdychane z powietrza szkodliwe związki powodują duszności, problemy z oddychaniem oraz alergie.

Za spalanie odpadów w piecach domowych policja zgodnie z taryfikatorem mandatów może nałożyć mandat w wysokości do 500 zł.

Wyszukaj w serwisie