Zamek Prószkowski z lotu ptaka

INFORMACJA PO PŻ PODPROGRAM 2016

W ramach realizacji w/w programu będą wydawane artykuły spożywcze typu:  makaron, ryż, mleko, cukier itp., dla osób i rodzin które kwalifikują się do uzyskania tego rodzaju pomocy.

 

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny:

  1. znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. w których występują np. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność
  2. oraz w których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem tego rodzaju pomocy, spełniające kryteria określone w wytycznych do realizacji programu FEAD proszone są o zgłoszenie się do: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Wyszukaj w serwisie