Staw Nowokuźnicki

"Migajmy Razem"

Biuro pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zachęca Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca do zapoznania się z inicjatywą środowiska osób głuchych i niedosłyszących dotyczącą zasad stosowania Polskiego Języka Migowego.

Wyszukaj w serwisie