Studnia w Parku przed Zamkiem

Afrykański pomór świń

Szczególnie ostrożnym należy być z przedmiotami zanieczyszczonymi krwią,  lub które miały z nią kontakt. Do tych przedmiotów należą sprzęt łowiecki, buty, ubiór, szmaty, naczynia, noże.

Myśliwi powinni unikać wchodzenia do chlewni min. przez 72 godz. od zakończenia polowania.

Jak zapobiegać?

  • Ograniczyć dostęp do gospodarstwa, w którym sa zwierzęta osobom postronnym, szczególnie osobom, które przebywały na terytorium Białorusi, Ukrainy czy Federacji Rosyjskiej
  • Zabezpieczyć swioje gospodarstwo przed dostępem zwierząt wolnożyjących, przede wszystkim dzików,
  • Stosować w gospodarstwie procedury sanitarne,
  • Nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia,
  • Nie skarmiać zwierząt gospodarskichodpadkami żywności,
  • Zgłasać objawy nasuwające podejrzenie choroby do lekarza weterynarii,
  • Zglaszać do najbliższego powiatowego lekarza weterynarii każdego zaobserwowanego dzika, który wykazuje objawy nasuwające podejrzenie choroby,
  • W województwie opolskim wszystkie przypadki znalezienia padłych dzików należy zgłaszać podmiotom zajmującym się odbiorem padłych zwierząt. Podmioty te przewożą zwłoki dzików do Zakładu Pośredniego, gdzie urzędowi lekarze weterynarii pobierają próby do badań w kierunku ASF.

Wyszukaj w serwisie