Chrząszczyce

Informacja dotycząca programu "Rodzina 500+"

INFORMACJA

Kończy się wydłużony okres składania wniosków o świadczenie wychowawcze tj. do 01 lipca 2016r.( włącznie ), w którym prawo doświadczenia ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 01.04.2016r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest z odpowiednim wyrównaniem. Aby uniknąć natłoku proszę o niezwlekanie ze  składaniem wniosków czekając do ostatniego dnia tj. do 01.07.2016r.

Wyszukaj w serwisie