Chrząszczyce

Wyniki konsultacji społecznyh w sprawie przyłączenia mijscowości Winów do Opola

W dniach 08 - 22. 02.2016 roku na terenie gminy Prószków zostały przprowadzone konsultacje z miaszkańcami w sprawie odłączenia od gminy Prószków miejscowości Winów i przyłączenia jej do Opola.

W środę 24 lutego 2016 r. na specjalnie zwołanej konferencji prasowej przedstawiono wyniki przprowadzonych konsultacji:

W konsultacjach wzięło udział 43,92 % mieszkańców gminy Prószków uprawnionych do głosowania. Łącznie oddano 3 149 ważnych głosów.

Z tego 93, 64 % osób głosowało przeciw włączeniu Winowa do terytorium Opola.

Wyszukaj w serwisie