Widok z lotu ptaka

O G Ł O S Z E N I E dla mieszkańców Powiatu Opolskiego z Gminy Prószków

I. PRZEDMIOT  I TERMIN KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii mieszkańców Powiatu Opolskiego w sprawie zmian granic Powiatu Opolskiego polegających na włączeniu do Miasta Opola 13 sołectw z terenu Powiatu Opolskiego i przyłączeniu tych miejscowości do Miasta Opola:

 1. z gminy Dąbrowa: części obszarów sołectwa Karczów, obszaru sołectwa Sławice, obszaru sołectwa Wrzoski,
 2. z gminy Dobrzeń Wielki: obszaru sołectwa Borki, części obszaru sołectwa Brzezie, obszaru sołectwa Czarnowąsy, części obszaru sołectwa Dobrzeń Mały, obszaru sołectwa Krzanowice, obszaru sołectwa Świerkle,
 3. z gminy Komprachcice: obszaru sołectwa Chmielowice, obszaru sołectwa Żerkowice,
 4. z gminy Prószków obszaru sołectwa Winów,
 5. z gminy Turawa części obszaru sołectwa Zawada.
 1. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Powiatu Opolskiego.
 2. Termin konsultacji  od  4 lutego 2016 r. do  25 lutego 2016r.

 

II. TRYB ZASADY I FORMY KONSULTACJI

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji /zał. Nr 1.
 2.  Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w skrzynkach wystawionych

w następujących miejscach:

 1. Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie ul. Szkolna 6
 3. Publiczne Gimnazjum w Prószkowie,  ul. Szkolna 6
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej, ul. Szkolna 25
 5. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Boguszycach, ul. Opolska 17
 6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotnikach, ul. Opolska 40
 7. Zespół Szkół  im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich, ul.  Szkolna 5
 8. Publiczne Przedszkole w Górkach, ul. Opolska 13 
 9. Przedszkole Publiczne w Prószkowie, ul. Krasickiego 2
 10. Przedszkole Publiczne w Zimnicach Wielkich, ul. Opolska 44
 11. Publiczne Przedszkole w Ligocie Prószkowskiej, ul. Szkolna  12 
 12. Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie,  ul. Daszyńskiego 6
 13. Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie, ul. Zamkowa 8
 14. Zespół Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11

 

Ankiety można również przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole oraz w formie skanu na adres e-mail: .

Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Opolskiego zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Opolskiego, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego, w miejscu wyznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń.

 

Przewodniczący Zarządu

                    Powiatu Opolskiego

                   Henryk Lakwa

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały

Nr 513/16 Zarządu Powiatu Opolskiego

z dnia 3 lutego 2016

 

 

ANKIETA KONSULTACYJNA

 

 

Czy jest Pani/Pan za zmianą dotychczasowych granic Powiatu Opolskiego, polegającą na wyłączeniu z obszaru Powiatu Opolskiego i włączeniu do terytorium miasta Opola części obszarów następujących gmin tj.:

 1. z gminy Dąbrowa: części obszarów sołectwa Karczów, obszaru sołectwa Sławice, obszaru sołectwa Wrzoski,
 2. z gminy Dobrzeń Wielki: obszaru sołectwa Borki, części obszaru sołectwa Brzezie, obszaru sołectwa Czarnowąsy, części obszaru sołectwa Dobrzeń Mały, obszaru sołectwa Krzanowice, obszaru sołectwa Świerkle,
 3. z gminy Komprachcice: obszaru sołectwa Chmielowice, obszaru sołectwa Żerkowice,
 4. z gminy Prószków obszaru sołectwa Winów,
 5. z gminy Turawa części obszaru sołectwa Zawada?

 

JESTEM PRZECIW

JESTEM ZA

WSTRZYMUJE SIĘ

 

 

 

 

 

Pouczenie:      

 • Właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem X w jednym polu („JESTEM PRZECIW”, „JESTEM ZA”, „WSTRZYMUJĘ SIĘ”).
 • Postawienie znaku X w więcej niż jednym polu powoduje nieważność głosu.
 • Swoją opinię przy pomocy ankiety konsultacyjnej można wyrazić tylko jeden raz.

 

 

Imię i Nazwisko:                                                                                                     

 

Adres zamieszkania:                                                                                               

 

 

                                                          
data i własnoręczny podpis

 

Swoją opinię przy pomocy ankiety konsultacyjnej można wyrazić

tylko jeden raz

Wyszukaj w serwisie