Zamek Prószkowski z lotu ptaka

Konsultacje w sprawie pomniejszenia terytorium gminy Prószków

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Prószków do wzięcia udziału w konsultacjach gminnych w sprawie odłączenia miejscowości Winów z terenu gminy Prószków i powiększeniu tym samym obszaru miasta Opola. Pomniejszenie obszaru naszej gminy wpłynie negatywnie na funkcjonowanie i rozwój wszystkich pozostałych miejscowości. Zmniejszeniu ulegnie budżet gminy, który służy mieszkańcom wszystkich naszych sołectw. Dlatego każdy powinien określić swoje stanowisko w tej sprawie.

 

Każdy mieszkaniec naszej gminy może tego dokonać w dniach od 8 do 22 lutego br. poprzez jednorazowe wypełnienie i przekazanie ankiety konsultacyjnej.

 

Ankiety zostaną udostępnione w następujących miejscach:

- w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie,

- we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy Prószków,

- w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie,

- na gminnej stronie internetowej www.proszkow.pl,

- ankiety będą także roznoszone na terenach wszystkich miejscowości przez upoważnione przez Burmistrza Prószkowa osoby.

 

Ankieta zawiera jedno pytanie:

„Czy jest Pani/Pan za zmianą granic Gminy Prószków, polegającą na wyłączeniu obszaru Winowa z Gminy Prószków i jego włączeniu do miasta Opola?”.

 

Osoby, które są przeciwne wyłączeniu Winowa z gminy Prószków wskazują odpowiedź „przeciw” natomiast osoby, które są za wyłączeniem Winowa z gminy Prószków wskazują odpowiedź „za”. Niezdecydowani mogą wskazać odpowiedź „wstrzymuję się”.

 

Po wyborze opcji ankietę należy podpisać i złożyć do oznakowanej urny wyborczej w jednym z następujących miejsc:

- w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie,

- we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy Prószków,

- w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie,

jak również przekazać sołtysom i osobom upoważnionym przez Burmistrza Prószkowa.

Poniżej ankieta do pobrania:

DOCAnkieta konsultacyjna.doc (22,48KB)

Zarządzenie Burmstrza Prószkowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Prószków:

PDFZarządzenie w sprawie konsultacji.pdf (383,38KB)

Uchwała Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Prószków.

PDFUchwała Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji.pdf (673,83KB)
 

Wyszukaj w serwisie