Widok z lotu ptaka

Informacje dotyczące gospodarowania odpadmi komunalnymi od 1 stycznia 2016 roku

INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

OD 1 STYCZNIA 2016 R.

Informujemy, że gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy Prószków będzie zajmowała się firma REMONDIS według nowego harmonogramu.

W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników, dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne, wystawiając pojemniki przed nieruchomość do godziny 6:00 rano.

POPRAWNA SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Odpady zmieszane/pozostałości po segregacji odpadów komunalnych- pojemnik czarny- wrzucamy odpady takie jak np.: zabrudzony papier, opakowania z zawartością, styropian, styropianowe pojemniki na żywność, tkaniny, ubrania, zimny popiół, odpady higieniczne, waciki, podpaski, pampersy, tampony, szyby, worki po ekogroszku, zabawki bez elementów elektrycznych i elektronicznych, resztki jedzenia, mięso, kości, obierki owoców i warzyw, fusy po kawie i herbacie, przeterminowane jedzenie, skorupki jaj, potrawy gotowane. Odpady odbierane będą sprzed nieruchomości, zgodnie z harmonogramem.

Odpady segregowane- pojemnik z żółtą klapą wrzucamy odpady takie jak:  plastik, papier, metal, opakowania wielomateriałowe. Odpady odbierane będą sprzed nieruchomości, zgodnie z harmonogramem. Właściciel nieruchomości może dostarczyć własnym środkiem transportu odpady segregowane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (ZGKiM w Prószkowie).

Szkło bezbarwne i kolorowe odbierane będzie z kontenerów typu „dzwon” usytuowanych w każdej miejscowości na terenie gminy Prószków, do których właściciel nieruchomości własnym środkiem transportu dostarczy szkło kolorowe (butelki kolorowe) i szkło bezbarwne (butelki i słoiki bezbarwne). Do kontenerów typu „dzwon” nie wrzucamy stłuczonego szkła. Właściciel nieruchomości może dostarczyć własnym środkiem transportu szkło bezbarwne i kolorowe do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (ZGKiM w Prószkowie).

Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (odpady takie jak: fusy po herbacie i kawie, części owoców i warzyw- surowe, skorupki jaj, torebki po herbacie, łupinki orzechów, pieczywo) oraz odpady zielone (kwiaty, trawa i liście, resztki roślin ciętych i doniczkowych, drobne gałęzie i igliwie) mogą być poddawane procesowi kompostowania w przydomowych kompostowniach, a także dostarczone przez właściciela nieruchomości, własnym środkiem transportu do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (ZGKiM w Prószkowie).

Odpady wielkogabarytowe (szafy, stoły, krzesła, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów oraz zużyty sprzęt gospodarstwa domowego elektryczny i elektroniczny)- odbierane będą dwa razy w roku, poprzez odbiór odpadów wielkogabarytowych wystawionych przed nieruchomość zgodnie z harmonogramem. Właściciel nieruchomości może również dostarczyć odpady wielkogabarytowe własnym środkiem transportu do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (ZGKiM w Prószkowie.

SKUTKI NIEWŁAŚCIWEJ SEGREGACJI

W przypadku kiedy odpady komunalne zostaną niewłaściwie posegregowane, przedsiębiorca umieszcza na pojemniku czerwoną naklejkę w kształcie trójkąta i sporządza dokumentację fotograficzną. Takie odpady zostaną potraktowane jako odpady zmieszane oraz odebrane w najbliższym terminie odbioru odpadów zmieszanych.  W związku z powyższym gmina naliczy wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Odpady należy dostarczyć własnym środkiem transportu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na ul. Daszyńskiego 13a w Prószkowie.

Godzinny otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek 10-14, środa, piątek 13-17, w każdą 3-cią środę miesiąca PSZOK czynny jest 13-19. WYMAGANE JEST OKAZANIE DOWODU OSOBISTEGO. 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbierane są następujące rodzaje odpadów:

 • przeterminowane leki i chemikalia;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości 100 kg na rok kalendarzowy od nieruchomości;
 • zużyte opony w ilości 4 sztuki na rok kalendarzowy od nieruchomości;
 • odpady zielone w ilości 100 kg na rok kalendarzowy od nieruchomości;
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, w ilości 100 kg na rok kalendarzowy od nieruchomości;
 • szkło (bezbarwne i kolorowe);
 • papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale.

W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH oddajemy tylko odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, nie będą przyjmowane odpady powstające w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym rolniczej.

USŁUGI DODATKOWE

Gmina Prószków świadczy dodatkowe usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości dodatkową opłatę w wysokości:

 • 14,50 zł za worek foliowy 120l  na odpady komunalne- pozostałości po segregacji odpadów komunalnych- odpady zmieszane;
 • 9,80 zł za worek foliowy 120l na odpady segregowane tj.: papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale;
 • 185,00 zł za jednorazowy wywóz worka big- bag o pojemności 1m3 odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne;
 • 300,50 zł  za jednorazowy wywóz kontenera o pojemności 1,7m3 odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do worków, dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne, wystawiając  worki przed wejściem na teren nieruchomości do godziny 6:00 rano. Usługi dodatkowe świadczone są w terminach, pokrywających się z harmonogramem  wywozu odpadów.

Wyszukaj w serwisie