Studnia w Parku przed Zamkiem

Atrakcje turystyczne gminy Prószków

 
foto: Krzysztof DuniecGmina Prószków położona na południe od Opola, w dolinie Odry pod względem klimatycznym należy do najbardziej przyjaznych miejsc w Polsce – lata są tu długie i ciepłe, a zimy łagodne i krótkie. To właśnie tu 29 lipca 1929 roku zanotowano najwyższą temperaturę, jaką kiedykolwiek odnotowano w Polsce: 40.2 st.C. 

Znaczną część – 33% - gminy zajmują lasy. Bory Niemodlińskie należą do najważniejszych ekologicznie terenów Opolszczyzny, wśród nich rezerwaty „Jaśkowice”, projektowany rezerwat Dzików, to te miejsca szczególnie cenne . Do czołówki przyrodniczych środowisk gminy należą również rezerwaty florystyczne ”Staw Nowokuźnicki” z unikatową na Opolszczyźnie kotewką orzechem wodnym i aldrowaną pęcherzykowatą, stawy w Przysieczy, torfowiska w Wybłyszczowie i wilgotne łąki wokół Nowej Kuźni.

W tym zielonym świecie ludzie odcisnęli swój ślad bardzo wyraźnie. Pierwsze dowody ich obecności datują się na wczesny neolit - 4500 lat p.n.e. Dziedzice tych zapomnianych już pokoleń przez kolejne stulecie karczowali las, osuszali mokradła, stawiali domy i młyny, wytyczali drogi. Mijały stulecia, rosły wsie, kościoły i karczmy, przetaczały się przez Górki, Folwark, Chrząszczyce, Proszków armie szwedzkie, niemieckie, polskie, rosyjskie, a  nawet francuskie. Zmieniały się granice, okupanci i władcy. Pamięć wielkiej historii tych ziem zapisana jest w dokumentach. Powszednich dni nikt nie rejestrował. Dziś jedyną pamiątką losów zasiedziałych tu pokoleń Margosów, Brojów, Piechaczków, Kansych, Smolinów są krzyże i kaplice rozsiane po wsiach, polach i łąkach całej gminy. Opowiadają o cudownych ocaleniach i gwałtownej śmierci, o winie i odkupieniu, o wydarzeniach pospolitych i nadzwyczajnych. Zapraszamy do rowerowej wędrówki ich szlakiem.

Przejdź do: Mapa tras rowerowych Śladami Kapliczek i Krzyży

Wyszukaj w serwisie