Aktualności, lub ze strony startowej wybierz zakładkę AKTUALNOŚCI. "/>
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Aktualności