PDFProjekt Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020.pdf DOCFormularz zgłaszania uwag do Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej.doc PDFPrognoza oddziaływania na środowisko Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej.pdf "/>
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Projekt Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020