Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 4 czerwc a 2013 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadznie robót budowlanych polegających na przebudowie linii napowietrznej 110 kV Groszowice-Hermanowice.