Zamek Prószkowski z lotu ptaka

Sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów

 

RODZAJ ODPADÓW:

SPOSÓB POSTĘPOWANIA/ ZASADY SEGREGACJI:

PAPIER,
TWORZYWA SZTUCZNE,
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
 METALE  

 

 TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE I METALE  NALEŻY GROMADZIĆ NA TERENIE POSESJI W POJEMNIKU CZARNYM Z ŻÓŁTĄ KLAPĄ LUB Z NAPISEM „ODPADY OPAKOWANIOWE”, KTÓRY ZOSTANIE DOSTARCZONY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ W RAMACH PONIESIONEJ OPŁATY

LUB

DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 W tym pojemniku zbieramy:
papier, tektura oraz zrobione z nich opakowania, książki, katalogi, zeszyty, gazety, papierowe torby i worki, papierowe pudełka, plastikowe butelki, opakowania kartonowe po mleku i sokach, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania metalowe, puszki po napojach i konserwach.

SZKŁO

SZKŁO W TYM KOLOROWE I BEZBARWNE  NALEŻY GROMADZIĆ NA TERENIE POSESJI W POJEMNIKU ZIELONYM LUB Z NAPISEM „SZKŁO”, KTÓRY ZOSTANIE DOSTARCZONY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ W RAMACH PONIESIONEJ OPŁATY.

LUB

DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W tym pojemniku zbieramy:
słoiki, butelki szklane.

 

 POZOSTAŁOŚCI PO SEGRGACJI/ ODPADY ZMIESZANE

POZOSTAŁOŚI PO SEGREGACJI  NALEŻY GROMADZIĆ NA TERENIE POSESJI W POJEMNIKU CZARNYM LUB Z NAPISEM „ODPADY ZMIESZANE”, KTÓRY ZOSTANIE DOSTARCZONY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ W RAMACH PONIESIONEJ OPŁATY.

 

W tym pojemniku zbieramy:
pozostałości po segregacji, ceramika, szkło typu luminarc, popiół, odzież, obuwie.

ODPADY ULEGAJĄCE BBIODEGRADACJI/BIO

(np. trawa, liście, gałęzie)

ODPADY ULEGAJĄCE BBIODEGRADACJI   NALEŻY GROMADZIĆ NA TERENIE POSESJI W POJEMNIKU BRĄZOWYM LUB Z NAPISEM „BIO”, KTÓRY ZOSTANIE DOSTARCZONY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ W RAMACH PONIESIONEJ OPŁATY.

LUB

DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W tym pojemniku zbieramy:
CZĘŚCI ROŚLIN/W TYM TRAWA ,LIŚCIE , GAŁĘZIE/, RESZTKI JEDZENIA, OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI TZN. Z PAPIERU I TEKTURY.

PRZETERMINOWANE LEKI

PRZEKAZAĆ DO APTEK PROWADZĄCYCH ZBIÓRKĘ PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

LUB

DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

CHEMIKALIA/ np. farby , lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin/

PRZEKAZAĆ DO PUNKTÓW ICH SPRZEDAŻY

LUB

DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

ZUŻYTE OPONY

DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

AKUMULATORY

PRZEKAZAĆ DO PUNKTÓW ICH SPRZEDAŻY

LUB

DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

ZUŻYTE BATERIE

PRZEKAZAĆ DO PUNKTÓW ICH SPRZEDAŻY

LUB

DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO SPECJALNEGO POJEMNIKA W  URZĘDZIE MIEJSKIM W PRÓSZKOWIE

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

PRZEKAZAĆ DO PUNKTÓW ICH SPRZEDAŻY

LUB

ODDAJE PODCZAS ZBIÓRKI SPRZED TERENU NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM DOSTARCZONYM PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

LUB

DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

MEBLE I ODPADY WIELKOGABARYTOWE

ODDAJE PODCZAS ZBIÓRKI SPRZED TERENU NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM DOSTARCZONYM PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

LUB

DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Wyszukaj w serwisie