Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Informacja dotycząca uregulowania gospodarki wodno - melioracyjnej na własnych gruntach

Pismo Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie uregulowania gospodarki wodno - melioracyjnej na własnych gruntach. 

Treść pisma: PDFInformacja - utrzymanie przepustów.pdf