Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Kontakt

 

Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków
NIP: 754-10-23-370, Regon: 000551645
 
Gmina Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków
NIP: 991-02-84-648, Regon: 531413248
 
Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego w Prószkowie:
poniedziałki 7.00 - 15.00
wtorki 7.00 - 15.00
środy 7.00 - 17.00
czwartki 7.00 - 15.00
piątki 7.00 - 13.00
 
www.proszkow.pl, www.bip.proszkow.pl
email;
 
Telefon centrala: 77 4013 7 00, 77 4648 066,  77 4648 088
Fax: 77 4648 461, 77 4013 711
 
 
Telefony na poszczególne stanowiska:
 

Funkcja

Użytkownik

Nr telefonu

Nr wew.

Pokój

Email

Burmistrz Prószkowa

Róża Malik

77 4013 721

721

16

malik.r@proszkow.pl

Z-ca Burmistrza

Anna Wójcik

77 4013 734

734

18

wojcik.a@proszkow.pl

Skarbnik

Dorota Staniów

77 4013 743

743

1

skarbnik@proszkow.pl

Sekretarz

Anna Wójcik

77 4013 734

734

18

wojcik.a@proszkow.pl

Sekretariat

Cecylia Kurpierz

77 4013700

700

17

ug@proszkow.pl

Z-ca Skarbnika

Ewa Miążek

77 4013 714

714

1

ksiegowowsc@proszkow.pl

Księgowość budżetowa

Małgorzata Piasecka

77 4013 724

724

2

 

Księgowość i płace

Martin Badziura

77 4013 724

724

2

place@proszkow.pl

Księgowość budżetowa

Natalia Piasecka

77 4013 719

719

3

n.witek@op.pl

Księgowość budżetowa

Aldona Wójcicka

77 4013719

719

3

 

Kasa

Gabriela Hudala

77 4013 740

740

8

 

Księgowość podatkowa

Emanuela Cebula

77 4013 717

717

5

podatki@proszkow.pl

Księgowość osób prawnych

Gabriela Grund

774013 746

746

5

jgu@proszkow.pl

Kierownik USC

Irena Herbst

77 4013 713

713

7

usc@proszkow.pl

Z-ca Kierownika USC

Anna Wójcicka

77 4013745

745

7

dowody@proszkow.pl

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Małgorzata Chrynus

77 4013 716

716

11

opsproszkow@poczta.fm

MOPS Główny Księgowy

Monika Kus

77 4013 712

712

 

ksmops@proszkow.pl

MOPS Księgowa

Jolanta Klimek

77 4013 712

712

 

ksmops@proszkow.pl

MOPS –Świadczenia rodzinne

Małgorzata Drygała

77 4013 732

732

12

srmops@proszkow.pl

MOPS –Świadczenia rodzinne

Izabela Kowalczyk

77 4013 732

732

12

srmops@proszkow.pl

MOPS –Świadczenia Rodzinne

Anna Nawalska

77 4013 732

732

12

srmops@proszkow.pl

MOPS

Joanna Żyznowska

77 4013 715

715

10

srmops@proszkow.pl

MOPS

Ewa Banasik

77 4013715

715

10

mops@proszkow.pl

MOPS

Krystian Janikula

77 4013 747

747

9

mops@proszkow.pl

Kierownik Referatu Inwestycji

Joanna Łubińska-Wójcik

77 4013 730

730

26

srodowisko@proszkow.pl

Planowanie przestrzenne

Kamila Woźniak-Wolny

77 4013 739

739

28

planowanie@proszkow.pl

Drogi, zaopatrzenie w energię

Zbigniew Kurp

77 4013 726

726

26

drogi@proszkow.pl

Rolnictwo, leśnictwo, melioracja

Waldemar Jaworski

77 4013 735

735

26

melioracja@proszkow.pl

Ochrona Środowiska

Alina Kuchczyńska

77 4013737

737

26

ochronasrodowiska@proszkow.pl

Kierownik Referatu Gospodarki

Katarzyna Szylar

77 4013 727

727

13

przetargi@proszkow.pl

Gospodarka gruntami i lokalami

Anna Zawisza

77 4013 728

728

13

grunty@proszkow.pl

Gospodarka odpadami

Natalia Broj

Sylwia Chudalla

77 4013 723

723

15

odpady@proszkow.pl

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Edyta Gogol - Fuhl

77 4013 744

744

23

organizacja@proszkow.pl

Obsługa Rady Miejskiej i wnioski pomocowe

Adam Wrześniewski

77 4013 720

720

25

rada@proszkow.pl

Promocja i kultura

Aneta Lissy – Kluczny

Rafał Kiełbasa

 

77 4013 718

718

16

promocja@proszkow.pl

Kadry, BHP

Krzysztof Drygała

77 4013736

736

22

kadry@proszkow.pl

OC, archiwum, koncesja

Jan Kowalczyk

77 4013738

736

22

oc@proszkow.pl

Windykacja

Sylwia Białończyk

77 4013 749

749

23

 

Radcy prawni

Kamil Puszczewicz

Marcin Popielski

 

77 4013722

722

28A

 

Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

Dyr. Barbara Dziubałtowska

77 4149267

ul. Opolska 10 46 060 Prószków

oswiata@proszkow.pl

Biura Obsługi Oświaty Samorządowej