Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Informacja Krajowego Biura Wyborczego dot. Rejestru Wyborców