Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Informacja dot. wycinki drzew i krzewów w związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach