Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłąty za gospodarowanie odpadami komunalnymi